Välj en sida

Stories & Brands jobbar med kommunikation. Med syfte att förklara, förföra eller förändra.

Strategi får det att funka

Idag är det viktigare än någonsin att ha ett helhetsgrepp på sin kommunikation. Budskap och uttryck måste vara konsekventa, men samtidigt anpassade till olika medier och format. Stories & Brands tar fram en kommunikationsstrategi och grafisk profil som lyfter potentialen i er organisations värdegrund och erbjudande. På så sätt skapas en långsiktig trovärdighet som de kortsiktiga insatserna kan luta sig mot. Kommunikationsplattformen byggs från grunden med kärnvärden, syfte och vision. Med genomtänkta riktlinjer, profiltexter, bilder och mallar blir det enkelt att sedan jobba vidare med den löpande kommunikationen och kampanjer.

Kampanj får det att hända

När ni behöver kommunicera för att åstadkomma något specifikt tar Stories & Brands fram en kampanj eller kommunikationsinsats. Tillsammans med er går vi igenom förutsättningar och vad ni vill uppnå. Utifrån detta skapar vi idé, budskap och form och väljer lämpliga kanaler för bästa effekt.

Utveckla och förändra

Stories & Brands arbetar också med processledning och utveckling av projekt. Efter kartläggning och analys av målgrupper och omvärld, identifierar vi utmaningar och skapar en projektidé med mål, aktiviteter och budget som leder till resultat. Stories & Brands har fått 145 miljoner beviljade från till exempel Europeiska Socialfonden och AMIF till ett antal projekt och uppdragsgivare i olika branscher.

Om
Stories & Brands drivs av Pernilla Knutsson. En småländska som bosatt sig i Sveriges vackraste stad Norrköping och med bred bakgrund som strateg och kreatör i olika branscher.
Kontakt
Stories & Brands är en del av Pernilla Knutsson AB. Du träffar Stories & Brands på Korsgatan 2 E i Norrköping. Varmt välkommen!
070-777 66 25