Processledning

Hur tar vi oss från A till B? Processledning handlar om att styra och utveckla projekt och verksamheter. Ofta behöver man skapa engagemang och delaktighet hos involverade individer eller organisationer som kanske har olika förväntningar. Arbetssätt och informationsflöden behöver struktureras och aktiviteter planeras och genomföras för att nå uppsatta mål och visioner. Ibland behöver man också undersöka saker eller samla in information.

Stories & Brands arbetar bland annat med

  • processledning,
  • undersökningar och omvärldsanalys,
  • styrdokument, rutiner och checklistor.

OJO Images / Martin Barraud

© 2014 Stories & Brands Kommunikationsbyrå