Välj en sida

Om Stories & Brands

Stories & Brands drivs av mig, Pernilla Knutsson. En småländska som bosatt sig i Sveriges vackraste stad Norrköping och med bred bakgrund som strateg och kreatör i olika branscher. Jag vill använda kommunikation som strategiskt verktyg i fler sammanhang. Små, men väl  genomtänkta, insatser kan göra stor skillnad. Jämställdhet, tillgänglighet och hållbarhet är viktiga perspektiv för mig. Min bakgrund är högskolestudier i Medier och kommunikation och tjugofem års erfarenhet som kommunikatör, informationschef, processledare och företagare. Jag jobbar helst nära mina kunder i en lyhörd och snabb process.